Van Hal algemeen

De Naam Van Hal

De herkomst van de achternaam Van Hal ligt bij mijn stamboom in de volgende omschrijving:

Halle

(uit: Dr. D. Otten – Landschap en plaatsnamen van de West-Veluwe)

Behalve het Bennekomse Halle aan de westkant van de Veluwe is er aan de oostkant ook een Halle drie kilometer ten oosten van Eerbeek. Verder is er in de achterhoek bij Zelhem een Halle en tevens zes kilometer ten noorden van Oostmarsum. Al deze Halle’s liggen in glooiende of heuvelachtige landschappen met oude toponiemen. De Halderbrink bij Bennekom bijvoorbeeld ligt op een hoogte van 14 meter, maar ruim twee kilometer naar het oosten is de hoogte 40 meter.

De overeenkomsten in landschap maken het zeer waarschijnlijk dat de nederzetting Halle een landschappelijke betekenis heeft en niet de betekenis ‘ruime zaal’ of ‘landhuis’, zoals wel eens is aangenomen.
Halle bestaat uit de naamdelen hal en loo. Het eerste deel had de betekenis ‘bocht in, of uitloper van een hoogland’, en is ontstaan uit een Germaanse vorm halha. Het naamelement loo betekende oorspronkelijk ‘bosje op hoge zandgrond’ en had later de betekenissen ‘bosje’ en ‘open plek in het bos’.

Leave a Reply