Stamboom Van Hal van de Halderbrink in Bennekom


Reinier Snoek was born about 1755. He married Maria Johanna Schoute.

Maria Johanna Schoute was born about 1755. She married Reinier Snoek.

They had the following children:

  F i Maria Snoek was born about 28 Jun 1785. She died on 12 Nov 1859.
  F ii Reinira Maria Snoek was born in 1791. She died before 1834.
  M iii Isaak Snoek was born in 1797.

Reinier van Leeuwen [Parents] was born about 11 Mar 1810. He was christened on 11 Mar 1810 in Utrecht. He died on 6 Jul 1867 in Jutphaas. He married Aagje van Laaren on 17 Apr 1844 in Jutphaas.

Bouwman

Aagje van Laaren [Parents] was born on 28 Apr 1816 in Jutphaas. She died on 1 May 1897 in Utrecht. She married Reinier van Leeuwen on 17 Apr 1844 in Jutphaas.

They had the following children:

  M i Reinier van Leeuwen was born on 28 Oct 1847. He died on 19 Dec 1923.

Reinier van Leeuwen [Parents] was born on 28 Oct 1847 in Jutphaas. He died on 19 Dec 1923 in Wolfheze. He married Gerritje de Rooij on 6 Nov 1879 in Vleuten.

Gerritje de Rooij [Parents] was born on 13 Feb 1856 in Achttienhoven. She died on 20 Sep 1892 in Jutphaas. She married Reinier van Leeuwen on 6 Nov 1879 in Vleuten.

They had the following children:

  F i Agatha Hendrika van Leeuwen was born on 18 Sep 1881. She died on 16 Jun 1970.

Johannes den Uijl [Parents] was born on 8 Oct 1884 in Jutphaas. He died on 7 Dec 1929 in Hilversum. He married Agatha Hendrika van Leeuwen on 27 Oct 1910 in Jutphaas.

Mandenfabrikant te Hilversum

Agatha Hendrika van Leeuwen [Parents] was born on 18 Sep 1881 in Jutphaas. She died on 16 Jun 1970 in Hilversum. She married Johannes den Uijl on 27 Oct 1910 in Jutphaas.

Winkelierster te Hilversum

They had the following children:

  M i Johannes Marten den Uijl was born on 9 Aug 1919. He died on 24 Dec 1987.

Johannes Marten den Uijl [Parents] was born on 9 Aug 1919 in Hilversum. He died on 24 Dec 1987 in Amsterdam. He married Elisabeth Jacoba van Vessem on 30 Aug 1944 in Amsterdam.

Biografie Uyl, Dr. J.M. den
titulatuur, naam; voor- en roepnaam

- Dr. J.M. den Uyl Johannes Marten (Joop)

wijzigingen in de officiële naam en titulatuur

- achternaam oorspronkelijk Den Uijl

- Drs. J.M. den Uyl, toelichting: tot aan hem in 1985 een eredoctoraat werd verleend

pseudoniemen en bij- en schuilnamen
- "Ome Joop", toelichting: voor zijn aanhangers

- Ernst Noack, toelichting: pseudoniem als auteur van gedichten in studentenbladen

woonplaats(en) en adres(sen)

- Hilversum, Stationsstraat, van 9 aug. 1919 tot 1935

- Hilversum, Frans Halsstraat, vanaf 1935

- Amsterdam, vanaf 1940

- Amsterdam, James Rosskade 14/II, omstreeks 1956

- Amsterdam, Milletstraat 51II, omstreeks 1961 en 1962

- Amsterdam, Weldam 5, 1081 HN, omstreeks 1967, tot dec. 1987

samenlevingsvorm

- gehuwd, aug. 1944

kinderen

- 4 dochters en 3 zoons


aantal broers en zusters

- 2 broers en 2 zussen, toelichting: zelf de op één na jongste


levensbeschouwing
- Gereformeerd (opgevoed)
- geen godsdienst, vanaf 1940


partij waarop werd gestemd
- A.R.P. (Anti-Revolutionaire Partij), toelichting: tot aan einde studie

politieke partij(en)

- P.v.d.A. (Partij van de Arbeid), vanaf 1946


onderscheidingen

- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 5 dec. 1966

- eremedaille voor voortvarendheid en vernuft Huisorde van Oranje, 19 sept. 1974

- Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 11 apr. 1978

- Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 9 sept. 1982

- diverse buitenlandse onderscheiden, waaronder Grootofficier Ereorde van de Palm van Suriname


eredoctoraten
- economische wetenschappen Universiteit van Amsterdam, 1985


middelbaar onderwijs
- h.b.s.-a Christelijk Lyceum voor het Gooi en Omstreken te Hilversum, van 1931 tot 1936

academisch onderwijs
- economie Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1936 tot 1942


loopbaan
- ambtenaar Rijksbureau Prijsvorming chemische produkten ministerie van Economische zaken, van 1943 tot 1945

- sociaal redacteur dagblad "Het Parool", van juni 1945 tot okt. 1945

- redacteur binnenland weekblad "Vrij Nederland", van nov. 1945 tot dec. 1948

- directeur W.B.S. (Wiardi Beckman Stichting), wetenschappelijk bureau P.v.d.A., van 15 jan. 1949 tot 1 jan. 1963

- lid gemeenteraad van Amsterdam, van 1 sept. 1953 tot 14 apr. 1965

- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 nov. 1956 tot 5 juni 1963

- wethouder (van publieke werken, economische zaken en havenen handelsinrichtingen) van Amsterdam, van 4 sept. 1962 tot 14 apr. 1965

- minister van Economische Zaken, van 14 apr. 1965 tot 22 nov. 1966

- fractievoorzitter P.v.d.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 febr. 1967 tot 11 mei 1973

- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 febr. 1967 tot 11 mei 1973

- minister-president en minister van Algemene Zaken, van 11 mei 1973 tot 19 dec. 1977

- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 8 sept. 1977

- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 jan. 1978 tot 11 sept. 1981

- fractievoorzitter P.v.d.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 jan. 1978 tot 10 sept. 1981

- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-minister-president, van 11 sept. 1981 tot 29 mei 1982

- minister belast met coördinatie van aangelegenheden de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor de aan de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 11 sept. 1981 tot 29 mei 1982

- fractievoorzitter P.v.d.A. Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 sept. 1982 tot 14 juli 1986

- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 sept. 1982 tot 24 dec. 1987

partijpolitieke functies


- redactie-secretaris partijblad "Socialisme en Democratie", van 1949 tot 1964

- fractievoorzitter P.v.d.A. gemeenteraad van Amsterdam, van 1957 tot 4 sept. 1962

- lid werkgroep P.v.d.A. inzake herziening van het parlementaire stelsel, van 1966 tot apr. 1967

- lid partijbestuur P.v.d.A., van 1967 tot 1 juni 1986

- lid commissie-Mansholt (P.v.d.A., P.P.R., D'66) over 'Grenzen aan de groei', van 1971 tot 1972

- vice-voorzitter Federatie van Socialistische Partijen in West-Europa, tot 24 dec. 1987, toelichting: onbetaald

- voorzitter Federatie van Socialistische Partijen in West-Europa, van 1980 tot 1986, toelichting: onbetaald

- vice-voorzitter Socialistische Internationale, van 1986 tot 24 dec. 1987, toelichting: onbetaald

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, febr. 1967

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, mei 1971

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, nov. 1972

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, mei 1977

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, mei 1981

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, sept. 1982

- lijsttrekker P.v.d.A. Tweede-Kamerverkiezingen, mei 1986

nevenfuncties

- redacteur kerkelijk pers Groot Gereformeerd Studentenblad "Libertas ex Veritate", van 1940 tot 1941
- medewerker verzetsblad "De Nieuwe Vrijheid", van 1944 tot 1945
- plaatsvervangend lid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad)
- lid commissie van onderzoek wijziging rechtsvorm van de onderneming (commissie-Verdam), van apr. 1960 tot apr. 1965
- kabinetsformateur, van 1 juni 1977 tot 19 juli 1977
- kabinetsformateur, van 27 juli 1977 tot 25 aug. 1977
- kabinetsinformateur, van 2 sept. 1977 tot 9 okt. 1977, toelichting: samen met Veringa
- kabinetsformateur, van 26 okt. 1977 tot 7 nov. 1977
- lid commissie-Palme inzake wapenbeheersing en ontwapening, omstreeks 1984
- voorzitter jury AKO-literatuurprijs 1988, vanaf sept. 1987

(gedelegeerde) commissies

- voorzitter bijzondere commissie voor de Grondwet/Kieswet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van sept. 1967 tot 11 mei 1973
- voorzitter bijzondere commissie voor wetsontwerp tijdelijke steun aan de Nederlandse Spoorwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van sept. 1967 tot febr. 1968
- voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel financieel statuut van het Koninklijk Huis (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juni 1970 tot okt. 1970
- voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 mei 1971 tot 11 mei 1973
- voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 jan. 1978 tot 10 juni 1981
- voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van okt. 1982 tot juni 1986


verenigingen, sociëteiten, genootschappen
- lid ARJOS (Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs), vanaf 1936
- lid S.S.R.A., toelichting: Gereformeerde studentenvereniging te Amsterdam
- lid illegale groep "Nieuwe Kern", toelichting: tijdens Tweede Wereldoorlog

nadere bijzonderheden privé-sfeer
- In Zaandam is in december 1990 een door Jan Wolkers vervaardigd beeld ter zijner nagedachtenis onthuld
- In Almere staat sinds 1991 een standbeeld van hem
- Op 16 dec. 1992 werd in het Tweede-Kamergebouw een borstbeeld van hem onthuld
- Zijn vader was winkelier en mandenmakker in Hilversum
- Zijn vader overleed toen hij 10 jaar was

nadere bijzonderheden publieke sfeer

- Hield zich in zijn eerste periode als Tweede-Kamerlid vooral bezig met bezitsvormingsvraagstukken en met zaken betreffende Amsterdam (onder meer met de IJ-tunnelproblematiek)

- Was na het aftreden van Burger als fractievoorzitter kandidaat voor die functie, maar kreeg slechts drie stemmen

- Bracht in 1965 de Mijnwet Continentaal Plat tot stand, die de gas- en oliewinning in het Nederlandse deel van de Noordzee regelt

- Bracht in december 1965 de nota over de geleidelijke sluiting van de steenkolenmijnen in Zuid-Limburg, alsmede de herstructurering van de Limburgse industrie uit

- Bracht in 1966 de Nota inzake Groei en Structuur van de economie uit

- Bracht in 1966 een wet inzake financiële steun voor de aanleg en exploitatie van een oliepijplijn tussen de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal tot stand

- Voerde in februari 1970 het woord bij de behandeling van de begroting van het kabinet van de vice-minister-president (Koninkrijkszaken)

- Vormde in april 1971 met Van Mierlo en Aarden een schaduwkabinet, waarvan hij de leider was

- Vormde in nov. 1972 met Van Mierlo en De Gaay Fortman een deel-kabinet met kandidaat-bewindslieden uit P.v.d.A., D'66 en P.P.R.

- Het kabinet-Den Uyl werd geformeerd op basis van de programma's "Keerpunt'72" van P.v.d.A., D'66 en P.P.R. en van "Schets van beleid" van K.V.P. en A.R.P.

- Leidraad voor het regeringsbeleid was spreiding van kennis, inkomen en macht

- Zijn kabinet kreeg eind 1973 te maken met een olieboycot door Arabische landen. Het kabinet voerde daarop een beperkte distributie in, stelde enkele autoloze zondagen in en vroeg (en kreeg) volmachten via de zogenaamde Machtigingswet inkomensvorming. Op grond van deze wet werden lonen, prijzen, inkomens, dividenden en huren aan banden gelegd.

- Wendde zich op 1 december 1973, een dag nadat het kabinet had besloten tot benzine-distributie, via radio en televisie tot de bevolking om dit besluit uit te leggen. Zei bij die gelegenheid dat er reden was voor zorg, maar dat daarbij niet overdreven moest worden. Hij wees erop dat er niet kon worden doorgegaan met het verbruik van brandstoffen en grondstoffen, zoals dat sinds 1945 was gebeurd en dat we ons moesten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van energie: "Zo bezien, keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug."

- Kreeg als minister-president te maken enkele gijzelingsacties, onder andere uitgevoerd door het Japanse Rode Leger in de Franse ambassade in Den Haag en door Zuidmolukse jongeren in een basisschool, in treinen en in Amsterdam

- Tijdens zijn kabinetsperiode werd Suriname onafhankelijk (1975); dit ging gepaard met de toestroom naar Nederland van vele Surinaamse Rijksgenoten

- Voerde in 1975 op het Domplein in Utrecht het woord op een protestbijeenkomst tegen executies in Spanje

- Kreeg in 1976 te maken met de zogenaamde Lockhead-affaire rond prins Bernhard. Door het kabinet werd een Commissie van Drie (Donner, Holtrop, Peschar) ingesteld die concludeerde dat Prins Bernhard zich gevoelig had getoond voor gunsten en giften van de vliegtuigfabriek Lockhead. Prins Bernhard legde zijn functies bij de krijsmacht en in het bedrijfsleven neer, maar er werd niet overgegaan tot strafvervolging. Den Uyl kreeg veel lof voor de wijze waarop deze affaire werd opgelost.

- Bracht in 1976 een wet tot instelling van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tot stand. Deze raad adviseert de regering over allerlei maatschappelijke vraagstukken.

- Zijn kabinet kwam in 1977 ten val ten gevolge van een meningsverschil in de ministerraad over de grondpolitiek

- Behaalde als lijsttrekker met zijn partij in 1977 een grote zetelwinst (tien zetels), maar wist na een kabinetsformatie van bijna zes maanden geen kabinet te vormen van P.v.d.A., C.D.A. en D'66. Keerde in januari 1978 terug als oppositieleider.
- Interpelleerde in 1980 minister-president Van Agt over de benoeming van de minister van Defensie tot vice-president van de Raad van State
- Verzette zich in 1981 op het P.v.d.A.-verkiezingscongres met succes tegen voorstellen om in het programma op te nemen dat Nederland alle kerntaken moest afstoten. Voorstanders van deze voorstellen gaven hem de bijnaam "Joop Atoom".
- Kwam in 1981 met een Banenplan ter bevordering van de werkgelegenheid
- Diende in 1982 samen met staatssecretaris Dales plannen in ter beperking van de boven-wettelijke uitkering in de Ziektewet, hetgeen op groot verzet van de vakbeweging stuitte
- Interpelleerde in mei 1984 minister Brinkman over diens uitspraken over de politieke besluitvorming
- Interpelleerde in oktober 1984 minister Ruding over diens uitspraken in "Het Vrije Volk" o.a. over werklozen


familierelaties

- Vader van Saskia (Noorman-)den Uyl, Tweede-Kamerlid

publicaties

- Gedichten in studentenblad "Libertas ex Veritas"

- volledig overzicht van artikelen, zie: O. Reichwein, "J.M. den Uyl" (1998)

- "De weg naar vrijheid" (1952)

- "Socialisme en liberalisme" (1956)

- "Om de kwaliteit van het bestaan" (1963)

- "De smalle marges van de democratie" (1970)

- "Inzicht en uitzicht" (1978)


bronnen en literatuur

- H. van der Werf, "Joop den Uyl: profiel van een politicus" (1975)

- "Ministerraad 1989", uitgave ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag

- E. Mathies en A. de Kwant, "Twee dingen", interviews en uitspraken van en over Den Uyl

- L. Castelijn e.a. "Tekens in de tijd. 65 jaar Joop den Uyl" (1984)

- B. Vuijsje en J. Jansen van Galen, "Joop den Uyl; politiek als hartstocht" (1985)

- M. Wagenaar, "Herinneringen aan Joop den Uyl" (Amsterdam, 1988)

- D.J.F. Bosscher, "Na het overlijden van J. den Uyl", in: Jaarboek DNPP (1988)

- Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. IV, 507

- W. Breedveld, "Joop den Uyl, een strijder in de politieke arena", in: Socialisme en Democratie, 50, (2) 1993

- W. Breedveld, "Joop den Uyl: die tijd keert nooit weerom", in: Vijftiende jaarboek voor het democratisch socialisme (Amsterdam, 1994)

- O. Reichwein, "J.M. den Uyl. Gereformeerd af, socialist geworden, calvinist gebleven" (Utrechtse Historische Cahiers, jrg. 19 (1998), nr. 4


archivalia

- archief-Den Uyl, IISG

- C. Smit, Inventaris van het archief van Johannes Marten den Uyl (1919-1987) 1927-1987, stichting beheer IISG (1993)

Elisabeth Jacoba van Vessem [Parents] was born on 18 Jun 1924 in Amsterdam. She married Johannes Marten den Uijl on 30 Aug 1944 in Amsterdam.


Jacobus van Vessem was born about 1895. He married Jansje Elisabeth Schuurman.

Jansje Elisabeth Schuurman was born about 1895. She married Jacobus van Vessem.

They had the following children:

  F i Elisabeth Jacoba van Vessem was born on 18 Jun 1924.

Klaas den Uijl [Parents] was born on 12 May 1861 in Jaarsveld. He died on 6 Jan 1923 in Jutphaas. He married Marrigje Copier on 9 Sep 1885 in Jutphaas.

Arbeider, later mandenfabrikant te Jutphaas

Marrigje Copier [Parents] was born on 3 Feb 1865 in Jutphaas. She died on 9 Jun 1928 in Jutphaas. She married Klaas den Uijl on 9 Sep 1885 in Jutphaas.

They had the following children:

  M i Johannes den Uijl was born on 8 Oct 1884. He died on 7 Dec 1929.

Teunis den Uijl [Parents] was born on 7 Dec 1836 in Jaarsveld. He died on 22 Jul 1915 in Oudenrijn. He married Merrigje Demper on 7 Dec 1860 in Lopik.

Merrigje Demper [Parents] was born on 14 Jun 1840 in Jaarsveld. She died on 8 Jan 1923 in Jutphaas. She married Teunis den Uijl on 7 Dec 1860 in Lopik.

They had the following children:

  M i Klaas den Uijl was born on 12 May 1861. He died on 6 Jan 1923.
  F ii Pietertje den Uijl was born in 1863.
  M iii Hubert den Uijl was born in 1866.
  F iv Jannigje den Uijl was born in 1869.
  M v Jan den Uijl was born in 1872.
  F vi Teuntje den Uijl was born in 1882.

Lammert van Uffelen [Parents] was born about 1909. He married Co ?.

Co ? was born about 1915. She married Lammert van Uffelen.


Johannes 'Hannes' van Uffelen [Parents] was born about 1905. He died on 7 Jul 1992. He married Gerrie Haverkamp.

Gerrie Haverkamp was born about 1905. She married Johannes 'Hannes' van Uffelen.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index