Stambom Renswoude - Veenendaal

Notes


Wijnand Vink

Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 13-05-1887 te Renswoude, Utr. Wijnand Vink, 36 jr., landbouwer, geboren en wonende te Renswoude meerderjarige zoon van wijlen Anthonie Vink en Geertruida van Beek, landbouwster te Renswoude met Jannigje van Hal, 30 jr., diestmeid, geboren en wonende te Ede, meerderjarige dochter van Willem van Hal, arbeider en Brandje van Heukelom, zonder beroep, wonenden te Renswoude. Afkondigingen op 1 en 8 mei 1887. Overlegd: hunne geboorte-extracten, bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, bewijs dat afkondigingen in Ede onverhinderd hebben plaats gehad. Getuigen: Jan Cornelis van Hal, 57 jr., huisknecht, oom van de bruid en Jan van Butselaar, 50 jr., winkelier, Antonie Ulrich, 48 jr., veldwachter en Hendrik van der Veer, 33 jr, stalhouder, allen wonenden te Renswoude, de laatste 3 getuigen zijn geen bloedverwanten. Allen tekenen. Echtgenote is Jannigje van HAL, 1887: dienstmeid, geboren ± 1857 te Ede, Gld. Jannigje is 30 jr. bij haar huwelijk ik 1887. Overleden < 1900. Wijnand hertrouwd in 1900. Dochter van Willem van HAL, 1887: arbeider, en Bransje van HEUKELOM.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 15-08-1900 te Renswoude, Utr. Wijnand Vink, weduwnaar van Jannigje van Hal, 50 jr., landbouwer, geboren en wonende te Renswoude, meerderjarige zoon van Anthonie Vink en Geertruida van de Beek, beide overleden met Jannetje van de Kleut, 38 jr., zonder beroep, geboren in Barneveld wonende in Renswoude, meerderjarige dochter van Albertus van der Kleut, overleden en Aartje van den Berg, landbouwster, woont in Voorthuizen, gemeente Barneveld. Afkondigingen te Renswoude op 29 juli en 5 augustus 1900. Zij hebben overlegd: hunne geboorte-extracten, het overlijdensextract van de vorige echtgenote des bruidegoms. Getuigen: Hendrik van der Veer, 46 jr., logementhouder, Antonie Ulrich, 61 jr., veldwachter, Hendrik van Ginkel, 34 jr., arbeider en Gerrit van Kooten, 30 jr., arbeider. Allen wonen in Renswoude. Tevens erkennen zij een dochter genaamd Heintje, geboren 26-11-1883 te Barneveld. Zij overleggen het geboorte-extract hunne dochter en een extract van het vorige huwelijk des bruidegoms. Allen tekenen. Echtgenote is Jannetje van de KLEUT, geboren ± 1862 te Barneveld, Gld. Jannetje is 28 jr. bij haar huwelijk in 1900. Dochter van Albertus van de KLEUT en Aartje van den BERG, 1900: landbouwster.


Heintje Vink

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-05-1906 te Renswoude, Utr. Klaas van der Poel, 25 jr. schilder, geboren en wonende te Hilversum, meerderjarige zoon van Cornelis van der Poel, winkelbediende en Gerritje Vredeveld, zonder beroep, beiden wonen in Hilversum, zij zijn aanwezig en geven toestemming tot het huwelijk met Heintje Vink, 22 jr., zonder beroep, geboren te Barneveld en wonende te Renswoude, voor minder dan zes maanden gewoond hebbende in Bussum, meerderjarige dochter van Wijnand Vink, landbouwer en van Jannetje van de Kleut, zonder beroep, beide zijn aanwezig en geven toestemming tot dit huwelijk. Afkondigingen op 6 en 13 mei 1906. Zij hebben overlegd: hunne geboorte-extracten, het bewijs van voldoening aan de Nat.Militie, en 2 bewijzen van ongehinderde afkondigingen in Hilversum en Bussum. Getuigen: Hendrik Renes, 34 jr., arbeider, wonend in Woudenberg, oom van de bruid, Lubbert van der Kleut, 30 jr., landbouwer, woont in Barneveld, oom van de bruid, Jan Vlaanderen, 36 jr., timmerman, woont in Hilversum, oom van de bruidegom en Frank Frederik Klinkenberg, 42 jr., tuinman, woont in Hilversum, oom van de bruidegom. De moeder van de bruidegom kan niet schrijven. Echtgenoot is Klaas van der POEL, 1906: schilder, geboren ± 1881 te Hilversum, NH. Klaas is 25 jr. bij zijn huwelijk in 1906. Zoon van Cornelis van der POEL, 1906: winkelbediende, en Gerritje VREEDEVELD.